Rettningslinjer – CORONA-VIRUS (COVID-19)

INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER/BRUKERE VEDRØRENDE NYE RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUS (COVID-19)

Helsedirektoratet har i kveld (19.04) publisert nye smittevernfaglige retningslinjer vedrørende covid-19.
Med dette som utgangspunkt vil fysio/manuellterapeut/kiropraktor åpne for timer kommende uke. Vi vil bruke uken på å kontakte våre pasienter.
Vi oppsummerer den viktigste informasjonen til våre pasienter/brukere som følger:

Råd om oppmøte og avstand i lokalene:
• Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon.
• Pasienter/brukere med behov for ledsager bes om å begrenses antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. Råd om distanse gjelder ikke mellom pasient/bruker og ledsager.
• Regelen om 2 meters avstand gjelder både i venterom og ellers i lokalene, bortsett fra i konsultasjonen med din behandler. For å unngå ansamlinger i venterom tilstreber vi å hente inn hver pasient fra utenfor lokalene (eventuelt ventende i bil), dette avtales med din behandler.

Råd om personlig hygiene og fysisk kontakt:
• Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
• Det tilrettelegges for god håndhygiene. Alle pasienter/brukere/besøkende og eventuelle ledsagere SKAL benytte spritdispenser i venterom eller håndvask på HC-WC når dere ankommer lokalene.
• Utstyr som er brukt rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hver pasient.
• Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, rengjøres hyppig.

Råd om bruk av beskyttelsesutstyr:
• Virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.
• Dersom helsehjelp til pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 ikke kan utsettes, må det benyttes beskyttelsesutstyr som beskrevet under råd til helsetjenesten.
• Vi har tilgjengelig munnbind (klasse I). Dersom en pasient/bruker eller behandler utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes.
• Basert på informasjon om utbruddet så langt er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høy risiko for alvorlig sykdom med Covid-19, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom.
• I tillegg har andre voksne personer med underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes og høyt blodtrykk) høyere risiko for alvorlig sykdom. Det gjelder også annen alvorlig kronisk sykdom, svangerskap med komplikasjoner og bruk av medikamenter som gir nedsatt immunforsvar.

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/rad-til-virksomhetene?malgruppe=undefined&fbclid=IwAR3Wp4Ci1iyk4ZPnVlzpTtYotE_jkIanDi6zSNtEMeOWsGM3nrP4EnI_Hps