Fjordbyen

Sammen om god helse

 • Fjordbyen

  47 70 74 45: Vårt nye felles telefonnummer

  47 70 74 45 – Dette er Fjordbyen Aktiv sitt nye telefonnummer. Om du ringer innenfor telefontidene (mandag 09:00 – 12:00, onsdag 10:00 – 12:00 eller torsdag 13:00 – 15:00) vil du møte Vibeke som sitter i resepsjonen hos oss. Hun vil være behjelpelig med å sette opp nye avtaler eller svare på det du måtte lure på. Vi gjør vårt ytterste for å svare deg også utenom disse tidene, men dersom du ikke når oss ber vi deg legge igjen beskjed eller skrive SMS slik at vi kan kontakte deg ved anledning.

  Kiropraktor Eivind Brovold kan fortsatt nås på 94 08 67 71 (0800-1700 alle hverdager).

  Massør og sekretær Vibeke Gundersen
 • Fjordbyen

  Rettningslinjer – CORONA-VIRUS (COVID-19)

  INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER/BRUKERE VEDRØRENDE NYE RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUS (COVID-19)

  Helsedirektoratet har i kveld (19.04) publisert nye smittevernfaglige retningslinjer vedrørende covid-19.
  Med dette som utgangspunkt vil fysio/manuellterapeut/kiropraktor åpne for timer kommende uke. Vi vil bruke uken på å kontakte våre pasienter.
  Vi oppsummerer den viktigste informasjonen til våre pasienter/brukere som følger:

  Råd om oppmøte og avstand i lokalene:
  • Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon.
  • Pasienter/brukere med behov for ledsager bes om å begrenses antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. Råd om distanse gjelder ikke mellom pasient/bruker og ledsager.
  • Regelen om 2 meters avstand gjelder både i venterom og ellers i lokalene, bortsett fra i konsultasjonen med din behandler. For å unngå ansamlinger i venterom tilstreber vi å hente inn hver pasient fra utenfor lokalene (eventuelt ventende i bil), dette avtales med din behandler.

  Råd om personlig hygiene og fysisk kontakt:
  • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
  • Det tilrettelegges for god håndhygiene. Alle pasienter/brukere/besøkende og eventuelle ledsagere SKAL benytte spritdispenser i venterom eller håndvask på HC-WC når dere ankommer lokalene.
  • Utstyr som er brukt rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hver pasient.
  • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, rengjøres hyppig.

  Råd om bruk av beskyttelsesutstyr:
  • Virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.
  • Dersom helsehjelp til pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 ikke kan utsettes, må det benyttes beskyttelsesutstyr som beskrevet under råd til helsetjenesten.
  • Vi har tilgjengelig munnbind (klasse I). Dersom en pasient/bruker eller behandler utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes.
  • Basert på informasjon om utbruddet så langt er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høy risiko for alvorlig sykdom med Covid-19, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom.
  • I tillegg har andre voksne personer med underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes og høyt blodtrykk) høyere risiko for alvorlig sykdom. Det gjelder også annen alvorlig kronisk sykdom, svangerskap med komplikasjoner og bruk av medikamenter som gir nedsatt immunforsvar.

  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/rad-til-virksomhetene?malgruppe=undefined&fbclid=IwAR3Wp4Ci1iyk4ZPnVlzpTtYotE_jkIanDi6zSNtEMeOWsGM3nrP4EnI_Hps

 • Fjordbyen

  Velkommen til Fjordbyen Aktiv

  Fjordbyen Aktiv er en nyetablert klinikk sentralt plassert i Vikersund sentrum. Vi er lokalisert i et nytt bygg sammen med legesenter, tannlege og apotek. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud og stå “sammen om god helse”.  

  Klinikken har romslige trenings- og behandlingsrom utstyrt med moderne utstyr. Hos oss finner du nå kiropraktor, fysioterapeut, manuellterapeut, naprapat, idrettspedagog/ personlig trener og massør. Kontakt oss for timebestilling.

  Du trenger ingen henvisning for undersøkelse eller behandling hos oss. Det er likevel fordelaktig og ofte nødvendig for oss å ha god dialog med din fastlege eller andre helseaktører, og derfor med din tillatelse kan dele informasjon og motta henvisning ved behov.  

  «Sammen om god helse»

  Ansatte på Fjordbyen Aktiv i Vikersund.