• Fysioterapi

  FYSIOTERAPI

  Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. 

  Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. 

   «Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. 

  Randi C. Johansen, fysioterapeut. 

  • Spesialist i allmenn fysioterapi 
  • Utdannet fysioterapeut, høgskolen i Oslo i 1996.  
  • Videreutdanning innen fysioterapi for barn og unge 
  • Spesialkompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling. 
  • Aktiv instruktør i regi av Norges idrettshøgskole og Aktiv mot kreft.  
  • Sertifisert i tilpasning av Supersole innleggsåler 
  • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste og rehabilitering 
  • Erfaring med svangerskaps- / fødselsrelaterte plager 
  • Påbegynt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi august 2019. 


  Randi C. Johansen  Erik S. Molenaar,  har  tatt utdannelsen som  fysioterapeut i Nederland (2004). Før dette tok han idrett grunnfag. Han har bakgrunn fra idretten som aktiv og de senere år i hovedsak som trener. Han har særlig vært delaktig i orientering, friidrett og langrenn.