• Fjordbyen

  Velkommen til Fjordbyen Aktiv

  Fjordbyen Aktiv er en nyetablert klinikk sentralt plassert i Vikersund sentrum. Vi er lokalisert i et nytt bygg sammen med legesenter, tannlege og apotek. Vi ønsker å gi et helhetlig tilbud og stå “sammen om god helse”.  

  Klinikken har romslige trenings- og behandlingsrom utstyrt med moderne utstyr. Hos oss finner du nå kiropraktor, fysioterapeut, manuellterapeut, naprapat, idrettspedagog/ personlig trener og massør. Kontakt oss for timebestilling.

  Du trenger ingen henvisning for undersøkelse eller behandling hos oss. Det er likevel fordelaktig og ofte nødvendig for oss å ha god dialog med din fastlege eller andre helseaktører, og derfor med din tillatelse kan dele informasjon og motta henvisning ved behov.  

  «Sammen om god helse»

  Ansatte på Fjordbyen Aktiv i Vikersund.
 • Naprapat

  Naprapat

  Aud Røste Ødegård var ferdig utdannet naprapat ved Naprapathøgskolan i Stockholm i 2004. Hun har siden det drevet egen virksomhet, de siste 12 årene på Gustadmoen i Åmot. Som naprapat er hun opptatt av å se hele pasienten for å finne årsaken til pasientens plager/smerter og finne den behandlingen som passer for den enkelte pasient. Aud startet å jobbe ved Fjordbyen Aktiv 2019 for å jobbe tettere sammen med andre terapeuter i et fagmiljø. Hun er nå fast ved Fjordbyen på mandager.

  Aud er medlem av Norges naprapatforbund

  Naprapati

  Naprapatutdannelse er et studie over 4 år.

  Naprapatene gir manuell behandling av muskel -og leddplager. Både akutt, kronisk, forebyggende og rehabilieterende.

  Naprapaten behandler ved hjelp av ulike behandlingsteknikker:

  -Massasje

  -Manipulasjon

  -Mobilisering

  -Muskeltøy

  -Triggerpunktsbehandling

  Aud har kurs i:

  Medisinsk Akupunktur

  Manuell og medisinsk behandling under og etter graviditet

  Mammamagetrener

  Les mer om naprapati på www.naprapat.org

 • ULTRALYDUNDERSØKELSE OG INJEKSJONSBEHANDLING

  ULTRALYDUNDERSØKELSE OG INJEKSJONSBEHANDLING

  Ultralydundersøkelse

  Fysio/Manuellterapeut Joachim Sørensen og Fysioterapeut Erik S. Molenaar gjør ultralydundersøkelser av muskel og skjelettsystemet ved Fjordbyen Aktiv. Hos oss benyttes dette som et supplement til den kliniske undersøkelsen. Ultralydundersøkelsen kan bidra til å bekrefte eller avkrefte funn fra den kliniske undersøkelsen og mistenkt diagnose. I noen tilfeller kan man se fremgang i et behandlingsforløp.

  Ultralyd benyttes hovedsakelig for å undersøke muskulatur, sener, leddbånd, bindevev og slimposer, men man kan også få et visst inntrykk av enkelte skader eller sykdomsprosesser i ledd.

  Fordelene med ultralydundersøkelse er at det ikke har noen kjente skadevirkninger (stråling etc.), er en rask og billig undersøkelse sammenlignet med eksempelvis MR, undersøkelsen har høy oppløsning/ nøyaktighet på overfladiske strukturer som sener og slimposer, det er lett å sammenligne med motsatt side og man kan undersøke dynamisk/ under bevegelse.

  Ulempene ved ultralydundersøkelsen er at man ikke kan se gjennom ben og derfor ikke får en full oversikt over ledd og en del dypereliggende strukturer. I tillegg er undersøkelsen i stor grad er avhengig av ekspertisen til den som utfører og tolker funnene, selv om dette også gjelder andre billeddiagnostiske undersøkelser. Vi mener det er en styrke at vi alltid legger til grunn en grundig klinisk undersøkelse for å bedre  kunne forstå hvilke bildefunn som er av betydning for pasientens plager.

  På generelt grunnlag gjør vi ikke utreding av kuler/klumper/ tumorer. I tilfeller hvor vi gjør slike bifunn i undersøkelsen, henviser vi direkte til legespesialist.

  Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

  Injeksjonsbehandling kan være hensiktsmessig ved enkelte problemstillinger. Eksempler på dette er kortisoninjeksjoner ved frozen shoulder i smertefasen samt bursitt/ slimposebetennelse hvor pasienten har mye hvile og nattsmerter og annen behandling ikke har gitt tilstrekkelig smertelindring. Ved mer langvarige tilstander som kneleddsartrose kan injeksjonsbehandling med hyaluronsyre eventuelt i etterkant av en kortisoninjeksjon være en alternativ behandlingsmetode dersom konservative tiltak ikke har gitt tilfredsstillende resultat og operasjon ikke er aktuelt eller ønskes utsatt.  

  En grundig klinisk undersøkelse, symptombilde og forløp, samt tidligere behandlinger og ultralyddiagnostikk legges til grunn for valg av behandling. Vi anser injeksjonsbehandlingen som tilleggsbehandling og ser at det er svært sjelden man kommer i mål med et behandlingsforløp uten våre hovedverktøy som er råd/ veiledning, tilpasset opptrening eventuelt kombinert med annen fysikalsk behandling.

  Vi gjør alle injeksjoner ultralydveiledet. Forskning tilsier at dette gir økt treffsikkerhet, kan redusere smerter under injeksjon, samt redusere behovet for oppfølgende injeksjoner og således redusere medikamentbruk.

  For å sikre våre pasienter best mulig behandling, etterstreber vi til enhver tid å holde oss oppdatert innen forskning, metoder og teknikker.

  For at vi skal kunne utføre injeksjoner er det et krav at medisinsk ansvarlig lege har gitt samtykke til og godkjent behandlingen samt skrevet ut resept på aktuelle medikamenter til pasienten. Som standard sendes elektronisk epikrise/ forespørsel til aktuell lege med undersøkelsesfunn, vurdering og anbefalt behandlingsplan før eventuell injeksjon. Vi har tett samarbeid med legene på Fjordbyen samt utvalgte leger i omegn som kjenner våre behandlingsmetoder og kvalifikasjoner.

  Vedlagt link til lovverk og retningslinjer:

  https://ultralydtrondelag.no/fagstoff/lovverk-og-retningslinjer
 • Fjordbyen

  47 70 74 45: Vårt nye felles telefonnummer

  47 70 74 45 – Dette er Fjordbyen Aktiv sitt nye telefonnummer. Om du ringer innenfor telefontidene (mandag 09:00 – 12:00, onsdag 10:00 – 12:00 eller torsdag 13:00 – 15:00) vil du møte Vibeke som sitter i resepsjonen hos oss. Hun vil være behjelpelig med å sette opp nye avtaler eller svare på det du måtte lure på. Vi gjør vårt ytterste for å svare deg også utenom disse tidene, men dersom du ikke når oss ber vi deg legge igjen beskjed eller skrive SMS slik at vi kan kontakte deg ved anledning.

  Kiropraktor Eivind Brovold kan fortsatt nås på 94 08 67 71 (0800-1700 alle hverdager).

  Massør og sekretær Vibeke Gundersen
 • Fjordbyen

  Rettningslinjer – CORONA-VIRUS (COVID-19)

  INFORMASJON TIL VÅRE PASIENTER/BRUKERE VEDRØRENDE NYE RETNINGSLINJER I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUS (COVID-19)

  Helsedirektoratet har i kveld (19.04) publisert nye smittevernfaglige retningslinjer vedrørende covid-19.
  Med dette som utgangspunkt vil fysio/manuellterapeut/kiropraktor åpne for timer kommende uke. Vi vil bruke uken på å kontakte våre pasienter.
  Vi oppsummerer den viktigste informasjonen til våre pasienter/brukere som følger:

  Råd om oppmøte og avstand i lokalene:
  • Konsultasjoner for pasienter/brukere som har symptomer på eller har konstatert luftveisinfeksjoner, er hjemmeisolert eller i hjemmekarantene, skal gjennomføres via telefon/videokonsultasjon.
  • Pasienter/brukere med behov for ledsager bes om å begrenses antallet til et minimum, fortrinnsvis én person. Råd om distanse gjelder ikke mellom pasient/bruker og ledsager.
  • Regelen om 2 meters avstand gjelder både i venterom og ellers i lokalene, bortsett fra i konsultasjonen med din behandler. For å unngå ansamlinger i venterom tilstreber vi å hente inn hver pasient fra utenfor lokalene (eventuelt ventende i bil), dette avtales med din behandler.

  Råd om personlig hygiene og fysisk kontakt:
  • Unngå håndhilsning og annen unødvendig fysisk kontakt. Dette omfatter spesielt nær ansikt-til-ansikt kontakt.
  • Det tilrettelegges for god håndhygiene. Alle pasienter/brukere/besøkende og eventuelle ledsagere SKAL benytte spritdispenser i venterom eller håndvask på HC-WC når dere ankommer lokalene.
  • Utstyr som er brukt rengjøres/desinfiseres som normalt mellom hver pasient.
  • Dørhåndtak, toaletter, vaskeservanter, betalingsterminaler, trappegelendre, armlener og andre gjenstander eller kontaktflater som berøres ofte, rengjøres hyppig.

  Råd om bruk av beskyttelsesutstyr:
  • Virksomhetens normale rutiner for bruk av beskyttelsesutstyr følges. Det er ikke smittevernfaglig behov for beskyttelsesutstyr i kontakt med en pasient som ikke har mistenkt eller bekreftet Covid-19, med mindre det gis spesifikke råd om dette fra kommunelegen.
  • Dersom helsehjelp til pasient med mistenkt eller bekreftet Covid-19 ikke kan utsettes, må det benyttes beskyttelsesutstyr som beskrevet under råd til helsetjenesten.
  • Vi har tilgjengelig munnbind (klasse I). Dersom en pasient/bruker eller behandler utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon under behandlingen/konsultasjonen bør personen ta på seg munnbind og behandlingen avsluttes.
  • Basert på informasjon om utbruddet så langt er det særlig eldre personer (over 65 år) som har høy risiko for alvorlig sykdom med Covid-19, spesielt dersom de i tillegg har underliggende kronisk sykdom.
  • I tillegg har andre voksne personer med underliggende sykdom (hjerte-karsykdom, diabetes og høyt blodtrykk) høyere risiko for alvorlig sykdom. Det gjelder også annen alvorlig kronisk sykdom, svangerskap med komplikasjoner og bruk av medikamenter som gir nedsatt immunforsvar.

  https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt-covid-19/rad-til-virksomhetene?malgruppe=undefined&fbclid=IwAR3Wp4Ci1iyk4ZPnVlzpTtYotE_jkIanDi6zSNtEMeOWsGM3nrP4EnI_Hps

 • Massør

  Massør


  Vibeke Gundersen
  Kontaktinfo: 97 72 28 41
  Online timebestilling: https://timebestilling.aspit.no/#/p3357/main
  Facebook: https://www.facebook.com/fjordbyenaktiv/
  Tilbyr også bedriftsavtaler – ta kontakt for mer informasjon.

  Massør med lang erfaring fra ulike klinikker. Om du ønsker behandling kan du stikke innom eller ringe på telefon 97722841.

  Massasje kan hjelpe mot spenninger i kroppen, stressrelaterte plager og idrettsskader.  

  Litt om Vibeke Gundersen

  • Tilknyttet MNMF  
  • Utdannet klassisk massør fra Axelsson i Oslo 
  • Har jobbet i tverrfaglig klinikker i over 15 år.  
  • Tidligere skøyteløper og har erfaring med idrettsskader og plager både som aktiv og som massør.  
  • Vibeke liker å jobbe med mennesker og tilpasser behandlingen til hver enkelt kunde. 

  Triggerpunktmassasje
  Triggerpunktmassasje er en form for massasje som tar sikte på å løsne spenninger i muskulaturen. Triggerpunktene indikerer muskulære spenninger, hvor massøren trykker slik at spenningene gradvis kan slipper taket. Dette er en effektiv, men ofte en noe smertefull behandling.

  Idrettsmassasje
  Myker opp friske eller tidligere skadede områder som preges av spente og ømme muskler. Idrettsmassasje er ofte benyttet av de som ønsker og tåler en dypere massasje, og gjerne før eller etter en stor fysisk påkjenning, for eksempel en idrettskonkurranse. Dette gjøres for å kunne prestere maksimalt, redusere restitusjonstid og forebygge skader i muskulaturen. Idrettsmassasje bygger på klassisk massasje, men det brukes ofte mer kraft og intensitet.

  Klassisk massasje
  Utøves ved rytmisk knaing og strekking av muskler. Dette lindrer smerte, reduserer muskelspenninger, stimulerer blod- og lymfesirkulasjonen, regulerer hormonbalansenog reduserer stress. Massasjen har effekt både lokalt og i hele kroppen.

 • Manuellterapi

  Manuellterapeut

  MANUELLTERAPI 

  Manuellterapeuter er fysioterapeuter med en to-årig videreutdannelse innen utredning og behandling av muskel-/ skjelettplager og skader. Den kliniske masterutdannelsen gjennomføres enten ved Universitetet i Bergen eller ved et godkjent universitet i utlandet. 

  Manuellterapeuter kan henvise til radiologiske undersøkelser (røntgen, MR, CT), legespesialister (eksempelvis ortopedisk kirurg, nevrolog, nevrokirurg) samt sykmelde i inntil 12 uker.   

  Joachim Sørensen, Manuellterapeut 

  • Utdannet fysioterapeut, Høyskolen i Oslo 2005
  • Master of Musculoskeletal Physiotherapy, University of Queensland, Brisbane Australia 2010 
  • Bestått klinisk eksamen manuellterapi, Oslo 2011 
  • Videreutdanning i ultralydveiledet injeksjonsbehandling muskel/skjelett, Universitetet i Bergen 2017 
  • Siden 2007 jobbet med Paralympics idrett (Norges Bordtennisforbund/ Olympiatoppen) 

  Interesse- og kompetansefelt: 

  • Utredning og tidlig intervensjon muskel-/skjelett plager og skader. 
  • Ultralydundersøkelse og injeksjonsbehandling. 
  • Utredning og behandling skulder, albue, håndledd/ hånd, hofte, kne, ankel/ fot, nakke/arm.  


  Joachim Sørensen

 • Kiropraktor

  KIROPRAKTOR


  Eivind Brovold
  Telefon: 94 08 67 71
  Priser:
  Førstegangskonsultasjon (60 min): 680 Kr
  Behandling (30 min): 460 Kr
  For online timebestilling: https://timebestilling.aspit.no/#/p3357/main
  Ta kontakt ved ønske om time utenom 08-16 eller hvis det ikke er ledig på ønsket dag i online timebestilling.
  Facebook: https://www.facebook.com/fjordbyenaktiv/

  Eivind Brovold er offentlig godkjent kiropraktor med utdannelse fra University of South Wales, Wales. Han var ferdig med utdanningen sin i 2016 og begynte da sin turnustjeneste på Brageklinikken på Finnsnes. Sommeren 2018 begynte Eivind i ett års vikariatstilling i Hokksund. August 2019 startet Eivind å jobbe sammen med Erik Molenaar, Randi Johansen og Joachim Sørensen i ett tverrfaglig fellesskap her på Fjordbyen Aktiv. Han holder seg alltid faglig oppdatert ved å delta på kurs og foredrag.

  Litt om Kiropraktikk:
  En kiropraktorer er offentlig godkjent (autorisert) helsepersonell med selvstendig diagnose- og behandleransvar. Kiropraktorer fungerer som primærkontakter i førstelinjetjenesten med spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Som pasient kan du komme direkte til kiropraktor uten legehenvisning, og bli fulgt opp med utredning, behandling og forebygging av dine muskel- og skjelettplager. 

  Kiropraktorer kan: 

  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning fra lege 
  • henvise pasienter videre til legespesialist eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT 
  • sykemelde pasienter i opptil 12 uker 
 • Fysioterapi

  FYSIOTERAPI

  Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. 

  Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. 

   «Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. 

  Randi C. Johansen, fysioterapeut. 

  • Spesialist i allmenn fysioterapi 
  • Utdannet fysioterapeut, høgskolen i Oslo i 1996.  
  • Videreutdanning innen fysioterapi for barn og unge 
  • Spesialkompetanse i komplett fysikalsk lymfødembehandling. 
  • Aktiv instruktør i regi av Norges idrettshøgskole og Aktiv mot kreft.  
  • Sertifisert i tilpasning av Supersole innleggsåler 
  • Erfaring fra bedriftshelsetjeneste og rehabilitering 
  • Erfaring med svangerskaps- / fødselsrelaterte plager 
  • Påbegynt videreutdanning i psykomotorisk fysioterapi august 2019. 


  Randi C. Johansen  Erik S. Molenaar,  har  tatt utdannelsen som  fysioterapeut i Nederland (2004). Før dette tok han idrett grunnfag. Han har bakgrunn fra idretten som aktiv og de senere år i hovedsak som trener. Han har særlig vært delaktig i orientering, friidrett og langrenn.